Otterthotti, basisschool

OTTERTHOTTI, basisschool

[wppa type=”cover” album=”16″ size=”100%”][/wppa]

De basisschool had in 2018 180 leerlingen. Suryodaya betaalde voor 80 daarvan schoolboeken en schrijfbenodigdheden. Daarnaast werd essentiële medische zorg betaald voor een aantal kinderen die dat nodig hadden en waarvan de ouders het onmogelijk konden betalen.

Otterthotti 2014

Vanuit de grotere buurplaats Martalli is het maar 20 minuten rijden over een slechte weg naar Otterthotti. De omgeving is prachtig. De streek is groen en vruchtbaar. In Otterthotti woont een overwegend katholieke gemeenschap. In het hart van het dorpje staat de kerk, met daarnaast een school en een klein klooster. Hier wonen een viertal zusters, plus de pastoor. De school gaat maar tot de vijfde klas.
Het kastensysteem is hier nog springlevend, zelfs onder katholieken. Mensen weten nog steeds precies van elkaar van welke kaste ze zijn en eisen de privileges op die daarbij horen. Daar is voor christenen geen religieuze rechtvaardiging meer voor. Iedereen is immers voor God gelijk en je moet je medemens behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is de theorie. De praktijk is nog steeds een andere en is geworteld in eeuwenoude tradities die niet snel veranderen. Degenen die daar belang bij hebben verzetten zich met alle macht daartegen, vaak met succes.
Ook de sociaal-politieke situatie in deze grensstreek is erg moeilijk. De mensen hier komen uit de naburige deelstaat Tamil Nadu en spreken Tamil. Dat is niet de taal van deelstaat Karnataka waar ze in wonen. De overheid heeft nooit veel willen investeren in deze streek waar een bevolking woont die ook niet veel loyaliteit voelt met haar regering. Het gevolg is dat de perspectieven voor de bevolking nog steeds minimaal zijn. De landbouw is afhankelijk van de matig vruchtbare grond en van de regens. Door dit onzekere bestaan gaan veel mannen werken in steengroeven die zo ver weg zijn dat de werkers meestal maanden van huis zijn. Het is heel moeilijk zonder scholing uit dit uitzichtloze bestaan te ontsnappen.

De school organiseert ook een soort kinderparlement om de kinderen te leren hun situatie te analyseren en om voor hun rechten op te komen. Tientallen kinderen zijn bij deze vorm van politieke bewustwording betrokken.

In het verslag over het schooljaar 2015-2016 werden vier meisjes uit hetzelfde gezin ten tonele gevoerd:

otterthotti-children

Lavanya,Chandramouli, Geetha and Maduri.

In het verslag over het schooljaar 2016-2017 maakten we kennis met Nagavalli.

“She is Nagavalli. Originally her parents are from Tamil Nadu. For their work purpose they had gone to Andhra Pradesh. Now they have returned back to Otterthotti. They did not have any place to stay. We sisters spoke with parish priest and they were given a house to stay without rent. They are very poor. They do not have means to make their children study. They have six daughters among them two got married. Nagavalli is the last one. Other sister of her continues her study. This girl by all means wanted to come and study in the school. So through the help of Suryodaya she was given everything uniform, school bag, shoes, t-shirt and some health drink too. Her smile tells your smile make the world to smile. We are greatful to you dear Suryodaya .”