Palamaner, highschool

Highschool voor basis- en vervolgonderwijs

[wppa type=”cover” album=”1″ size=”100%”][/wppa]
Suryodaya is al heel lang betrokken bij deze school. In het schooljaar 2017-2018 werden van de in totaal 768 leerlingen er 419 geholpen door het betalen van hun boeken (270), het gratis verstrekken van een schooluniform (36) of het betalen van het schoolgeld (113). Zoals alle door ons gesubsidieerde scholen brengt ook deze elk jaar aan het eind van het schooljaar verslag uit aan het Suryodaya bestuur. Uit dit verslag van juni 2017:

Our school is a Telugu medium school who caters to the poor children of this locality. It is well known for its discipline. There are many private schools in this area, but many families prefer our school as they are assured of quality education, character formation and each child is cared with special attention. The Upper Primary school is Government Aided (1st to 7th std) and High School ( 8th to 10th std) is Private Unaided. Though many families wish to give English education to their children, due to financial constraints, they are unable to send their children to private English medium school. We also take care of training them in Spoken English and Grammar. They get several advantages of getting uniform, books & fee at concessional rate. Thanks to Suryodaya.

De school meldde ons ook dit jaar weer dat in een aantal klassen de kinderen elkaar hielpen. Voor de armsten werd geld bij elkaar gebracht om boeken te kunnen kopen en het schoolgeld te kunnen betalen. Ook sommige ouders droegen extra bij voor andere dan hun eigen kinderen. Deze ontwikkeling wordt door de schoolleiding sterk gestimuleerd. Suryodaya dringt er bij de leiding van al haar projecten ook op aan om lokale fondsen te werven en zo onafhankelijker te worden van externe donoren. Het is verheugend om te zien dat hier, zij het nog zeer bescheiden, successen van deze aanpak worden gemeld.

In haar rapport van juni 2017 schrijft de schoolleiding een klein portret van een van de leerlingen die door Suryodaya wordt ondersteund. Ze kan model staan voor alle arme kinderen die door ons geholpen worden bij hun schoolopleiding.

P.S Mumtaj (VI std) hails from a poor family. Her father  died of kidney failure. Her mother is a house wife. Mumtaj has an elder brother studying in Government High School and her younger sister is studying (V std) in O.L.L.U.P School. After all the funeral rites of her father,  Mumtaj came back to school and asked us to pray for the soul of her father. It was very difficult for these two sisters to overcome this grief. At this juncture Suryodaya reached out to them and helped them with books and fee. They got uniform from the Government.  Mumtaj is a God fearing child, talented and good at studies. She is calm and cheerful. She participates in extracurricular activities and is helpful. She is good and kind to everyone. Seeing her interest and enthusiasm her classmates paid computer fee for her. She is ever grateful to Suryodaya Trust for their care, concern and support. Mumtaj obtained BI Grade and her sister obtained A Grade in the Annual Examinations 2017.

Achtergrond en geschiedenis

De ‘Our Lady of Lourdes High School’ staat in Palamaner, een kleine stad met ruim 50.000 inwoners in het arme zuiden van Andhra Pradesh. De school wordt geleid door de Franciscan Sisters of Mary. De kinderen komen uit Palamaner en de omliggende dorpen. Het onderwijs is in het Telegu, de taal van Andhra. De school heeft ongeveer 850 leerlingen.

Al sinds 1981 bestaat een relatie met deze school. Suryodaya heeft in het verleden een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van nieuwbouw. De hele school is nu met 10 dubbelklassen in goede gebouwen gehuisvest en beschikt over een bibliotheek en een natuurkundelokaal met alle benodigde faciliteiten.
Sinds 2005 mag de school onderwijs geven tot en met de tiende klas en is het dus een highschool. De onderwijsgroepen zijn vergelijkbaar met die in Nederland en groep 9 en 10 vormen als het ware een ‘kop’ op het basisonderwijs. Veelal fungeert dat als extra scholing voor leerlingen voor wie hoger middelbaar onderwijs niet haalbaar is.

Sinds 2002 geeft de school ook computeronderwijs. In India wordt computeronderwijs sterk gestimuleerd. Ook begaafde kinderen van een plattelandsschool zoals in Palamaner moeten zich in ICT kunnen bekwamen om aansluiting te vinden in het vervolgonderwijs. Ook Suryodaya heeft daarbij in de startfase geholpen door het tijdelijk betalen van een computerleerkracht.

In de loop der jaren is door Suryodaya een groot aantal kinderen ondersteund. Dit gebeurde deels met geld van Suryodaya zelf, deels door sponsors die we hebben kunnen interesseren om de school rechtstreeks te steunen. Kinderen die dat nodig hebben kunnen nu dagelijks een extra maaltijd krijgen, gratis leermiddelen en een schooluniform. Ook wordt gezorgd voor bijlessen na schooltijd. De schoolleiding schreef ons dat mede door onze ondersteuning het aantal voortijdige schoolverlaters in de afgelopen jaren dramatisch was gedaald.

Iets over het onderwijs in India.

Er zijn in India drie soorten scholen: government schools, aided schools en private schools. De eerste worden helemaal door de overheid betaald en zijn gratis. De docenten zijn vast benoemd en verdienen een bescheiden middenklasse-salaris. De private schools zijn particulier. Ze zijn over het algemeen elitair en duur. De docenten kunnen daar meer verdienen maar de aanstellingen zijn niet zo zeker en afhankelijk van prestaties.
Aided schools zijn een verhaal apart. Iedereen kan in India een school oprichten. Erkenning door de overheid vindt echter pas plaats nadat de school bewezen heeft goede resultaten te leveren bij de openbare examens en als aan een aantal andere voorwaarden is voldaan. Zo mogen er maar maximaal 50 (!) leerlingen in een klas zitten. Als een school erkend is kan die hulp krijgen van de overheid in de vorm van door de overheid benoemde en betaalde docenten. Deze docenten verdienen dan ook hetzelfde salaris als in een overheidsschool. Alle overige kosten moet de aided school zelf opbrengen, over het algemeen door het heffen van schoolgeld. Voor erkenning door de overheid en het bijpassende salaris voor de docenten moet naast de kwaliteit-check vaak ook (veel) smeergeld worden betaald.

De openbare scholen op het platteland zijn berucht om hun slechte prestaties. Dit komt niet in de laatste plaats door het gebrek aan inzet van het personeel. De benoeming is vast. Een onderwijsinspectie zoals bij ons ontbreekt. Er is geen controle of kwaliteit-check. De motivatie en arbeidsmoraal zijn laag. Veel docenten komen vaak niet opdagen en weten zich gedekt door politieke vrienden en relaties. Goede, gemotiveerde docenten willen mede daarom ook niet op het platteland werken. Wie het zich kan permitteren stuurt zijn kinderen daarom liever niet naar een overheidsschool. Particuliere scholen zijn voor gewone mensen echter te duur. De tussenvorm van aided schools is daarom heel populair. De OLL–school is zo’n aided school. De school presteert aantoonbaar veel beter dan de overheidsscholen in Palamaner. De school oogt prettig en goed georganiseerd. Er is een groot, schoon speelterrein, een luxe voor deze kinderen die bijna allemaal uit kleine huizen in volle straatjes uit de omgeving komen. De klassen zijn overvol, maar vaak vrolijk versierd en de kinderen ogen gezond en goed verzorgd. De achtergrond van de kinderen is representatief voor de omgeving: de grote merendeel is hindoe en er zijn minderheden van moslims en christenen.