Bangalore, highschool

BANGALORE, school voor basis- en voortgezet onderwijs

[wppa type=”cover” album=”10″ size=”100%”][/wppa]

Suryodaya hielp in het schooljaar 2017-2018 totaal 320 kinderen bij de aanschaf van schoolboeken, schrijfgerei en het verplichte schooluniform.

Sinds 1983 bestaat een relatie met deze school. Het schoolgebouw is in die tijd voortdurend vernieuwd, verhoogd en uitgebreid. John Houtbraken heeft daarbij als bouwcoördinator een belangrijke rol gespeeld. In de loop van de jaren is de school met onze hulp ook voorzien van een keuken, gascilinders, typemachines, kasten, wandkaarten, bibliotheekboeken, natuur- en scheikunde-instrumenten, muziekinstrumenten, uniformen voor de schoolband en last but not least: een paar schoolreisjes. De schoolband geniet lokale faam.

Het docententeam

Het docententeam.

De school bereikte in 2007 haar definitieve omvang met tien leerjaren en een kleuterafdeling, in totaal nu 820 kinderen en 28 leerkrachten (2018). De leerjaren zijn vergelijkbaar met de groepen in Nederland. De hoogste klassen vormen als het ware een “kop” op het basisonderwijs, een stukje verdere scholing voor leerlingen voor wie hoger middelbaar onderwijs veelal niet haalbaar is. Een school met 10 leerjaren wordt in India een highschool genoemd.

In opeenvolgende subsidieaanvragen beschrijft de school wat ze wil bereiken. Ze wil elk arm kind uit de omgeving in de gelegenheid stellen om basis- en voorgezet onderwijs te volgen, ongeacht kaste, afkomst of klasse. Daarnaast wil ze de kinderen zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde en morele standaarden bijbrengen, zodat ze als verantwoordelijke burgers hun eigen plaats in de samenleving kunnen vinden.
Naast het verplichte onderwijsprogramma biedt de school daarom ook veel extra activiteiten aan, zoals cursussen in leiderschapsvaardigheden, gezondheid, milieubewustzijn, seksualiteit en levensbeschouwing. De wijk waar bijna alle kinderen vandaan komen is een voormalige slum en er komen steeds nieuwe immigranten bij, op zoek naar werk. Omdat bijna alle kinderen van zeer eenvoudige komaf zijn en verschillende achtergronden hebben is het leren samenwerken belangrijk en het opdoen van positieve ervaringen daarmee van groot belang. De school stimuleert daarom ook sterk de deelname aan schoolcompetities op het gebied van sport, muziek en andere vaardigheden.

De laatste jaren wordt ook veel aandacht besteed aan het zoeken naar lokale financiering van het sociale programma van de school. Suryodaya moedigt deze ontwikkeling aan en is blij met de resultaten die hierin worden geboekt. Het verslag over het schooljaar 2016-2017 geeft de volgende voorbeelden:

  • We were able to create some local contribution by conducting the food fete.
  • Samskriti Ladies Association,Bangalore sponsored ten children. This association also encourages the toppers of the S.S.L.C. annual exams by giving them cash awards.
  • The Rotary Club Bangalore provided very good English dictionaries to all the high school students.
  • Philomena helped eight students with books and uniform.
  • Mr. Anthony provided geometry boxes for about 150 students.
  • Mr. Anthony’s parish priest contributed financially for the upkeep of the school band.
  • Five students were  sponsored   by Mr.Michael, one of our parishioner.

Sr.Lilly D’Souza, de directeur van de school, schreef ons in juni 2017 ook nog:

Suryodaya comes to the aid of our students at the right time, i.e. the beginning of the academic year. If not for Suryodaya assistance many of our students would have discontinued their studies. The financial help has indeed lessened the burden of the parents. We are aware that Suryodaya is interested in the all round welfare of the students and their families. We see the children come to school regularly, punctually and neatly dressed in their uniforms. Suryodaya has been most effective in improving the self confidence and the self-esteem in our children. Thank you on behalf of the Suryodaya beneficiaries and their families.