Kondramutla, basisschool met internaat

KONDRAMUTLA, meisjesinternaat bij de basisschool

[wppa type=”cover” album=”15″ size=”100%”][/wppa]

In 2018 droeg Suryodaya weer bij aan de kosten van levensonderhoud voor de 140 meisjes in het internaat. Hoewel het kastensysteem in India officieel is afgeschaft worden toch nog al deze kinderen “gelabeld”: 70 zijn Scheduled Tribe (ST, tribaal), 18 zijn Scheduled Caste (SC, laagste kaste of kasteloos),12 zijn Other Caste (OC, andere kaste) en 40 zijn Economically Poor (zeer arm).

Kondramutla is een dorp met zo’n 6000 inwoners in Andhra Pradesh. Suryodaya draagt sinds 2002 financieel bij in het levensonderhoud van de meisjes die in het internaat wonen en de basisschool volgen. Het zijn kinderen uit de omringende gehuchten die anders geen onderwijs kunnen volgen. De ouders van veelbelovende meisjes worden benaderd en gestimuleerd om hun dochter naar school te sturen. Als de omstandigheden thuis erg miserabel zijn of de afstand tot de school te groot wordt de mogelijkheid geboden om het kind in het internaat op te nemen. De kosten hiervan bedragen zo’n 10 Euro per kind per maand. De ouders moeten in ieder geval een zesde deel bijdragen, als ze niet meer kunnen betalen wordt de rest uit sponsorbijdragen aangevuld.
Het internaat is in 2002 klein begonnen. In 2007 werd een nieuw gebouw betrokken waar nu 180 (2017)  kinderen wonen. Doel is om die uiteindelijk minimaal 10 klassen onderwijs te laten afmaken. De meisjes kunnen 5 jaar in het internaat blijven. Daarna wordt een plaats voor ze gezocht in voorzieningen van de overheid waar ze hun school kunnen afmaken. Het is van bijzonder belang om deze meisjes te ondersteunen bij deze start in het leven omdat het toch vaak de jongens zijn die eerder naar school worden gestuurd en waar meer in wordt geïnvesteerd.  Zonder onze hulp zullen veel van deze meisjes analfabeet blijven zoals hun ouders, met nauwelijks uitzicht om aan de armoede te ontsnappen.

Naast gewoon goed onderwijs voor de meisjes staan in dit internaat ook zaken als persoonlijke en sociale ontwikkeling hoog in het vaandel. Zoals verwoord in het verslag van juni 2017:
“We make the children who are staying in the hostel to respect other religions and culture by celebrating various festivals like Dassera, Sankranthi, Ugadi, Christamas, Holy, Sankaranti, Christmas and Easter. Also we celebrate the eminent personalities of various field like children’s day ( Nehru)  Gandhi Jayanthi and great leaders of the nation. By celebrating these festivals they feel one among them by respecting religion and culture.”

Kleurrijke klassefoto van de 4e klas 2016-2017.

Hieronder het verhaal van een van “onze” meisjes. We vermoeden dat de leerkrachten wel hebben geholpen bij het opschrijven van haar verhaal…

veeranaguluI am Veeranagulu from Kandrika Village. I am staying in the hostel since three years. I have two brothers. I have come from poor family. My father and mother will not go together. Very often my father drinks and comes home and my mother will go and stay in my grandparents house. Recently just before my summer hollydays my mother fell very sick. She was admitted in Vinukonda hospital and stayed there more then one month. I came to know that she was in the hospital  and they took me to the hospital and I saw my mother. She could not speek and  did not recognize me at all. I was shocked by seeing my mother. I have no words to express my feelings. Then next day I offered holy mass for the speed recovery of my mother. Slowly my mother came to normal position and came home. God saved my mother from very serious condition.
I am happy to stay here to continue my studies. I am very gratefull to the help received from you through the Sisters. I am also thanksfull for the support and guidance the Sisters can give me by your financial help. We are all happy and big thanks to you all. I remain with prayerful wishes,
Veeranagulu.”