Martalli, school en internaat

MARTALLI, school en meisjesinternaat

[wppa type=”cover” album=”12″ size=”100%”][/wppa]
In Martalli ondersteunden wij in het schooljaar 2017-2018  in totaal 369 kinderen, 185 de Primary School, 131 op de Highschool en 53 op het PUC (Pre University College). In totaal dus 369 kinderen die van Suryodaya schoolgeld, boeken en/of hun uniform kregen, naargelang ze zelf konden betalen. Deze scholen zijn gesticht vanuit de katholieke parochie. De leerlingen zijn hindoes, christenen en moslims uit arme arbeidersgezinnen. Daarnaast dragen we bij aan de kosten van het Suryodaya Girls Hostel waar in 2018 25 meisjes intern waren.

Elk jaar ontvangen we het verslag over voorbije schooljaar. Daarin werd melding gemaakt van een aantal buitenschoolse activiteiten die de kinderen worden aangeboden als algemene vorming en om hun verborgen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

“We organize National Festival, State Festival and Religious Feast. Prior to this we organize number of activities to bring out the hidden talents of the children. The activities like elocution, debate, dictation, memory test , drawing and painting, folk dance fancy dress, Bharathnatiyam, classical song etc. The same we exhibit during above said celebrations , With this we could able to motivate the children to take active part and same results in showing of their hidden talent.”

Martalli is een groot dorp met ongeveer 13.000 inwoners. Het ligt in een mooie streek met heuvels en bossen, bij de grens met Tamil Nadu, 220 km ten zuiden van Bangalore. Een kwart van de dorpelingen heeft een eigen stukje land om te verbouwen, de rest zijn dagloners en seizoenarbeiders. Omdat er in de buurt te weinig werk is gaan ze elders werken en komen daarom vaak maar eens in de twee maanden naar huis. De mensen die een beetje scholing hebben gehad trekken weg om elders een bestaan op te bouwen. Hun plaatsen worden ingenomen door migranten uit nog armere streken. Omdat de streek zo arm is en de meeste mensen er migranten zijn, heeft de plaatselijke overheid nooit echt moeite gedaan om de bevolking vooruit te helpen.

Suryodaya maakte in het verleden samen met andere sponsors nieuwbouw mogelijk voor verschillende klaslokalen en ondersteunde de aanschaf van leermiddelen. Onze stichting speelde ook en vooral een centrale rol bij de totstandkoming van het Suryodaya Girls Hostel dat naar onze stichting is genoemd. Momenteel wonen er 30 meisjes die in de klassen 8, 9 of 10 zitten of voortgezet onderwijs volgen. Deze meisjes komen uit veraf gelegen dorpen waar geen behoorlijk onderwijs is. Ze worden begeleid door een matrone en een kok. De matrone is een zuster die tevens onderwijzeres is op de basisschool. De kok is een moslimvrouw uit de omgeving, die daarmee de kost verdient voor haar gezin.
Naar aanleiding van een werkbezoek rapporteerden John Houtbraken en Fr. James het  volgende: It is quite evident that a homily atmosphere is maintained in the hostel. The students are talented and come out quite brilliant in their studies. Most of the students who pass out of the school seek higher studies or job oriented training programmes. An outstanding feature of this hostel is that students come from different cultural, religious and linguistic background : Tamils and Kannadigas, Christians and Hindus, Yadev (community of herdsmen) and Lambadis (a wandering group). It is amazing how hostel students from such divergent groups mingle with each other, how they accommodate, interact with one another and learn from one another – it is a school in itself for intercultural learning and living. It is very heartening that Suryodaya is making this possible.