Cochin, jongensinternaat

Het jongensinternaat van Karuvelipady in Kerala

In 2018 woonden er 22 jongens tussen de 10 en 17 jaar in het St. Francis Boys Home in het plaatsje Karuvelipady bij de stad Cochin in de deelstaat Kerala. Hun ouders zijn arme vissers, dagloners en migranten die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en onvoldoende voor hun kinderen kunnen zorgen. Een aantal jongens zijn in de steek gelaten door hun ouders of hebben helemaal geen ouders meer.

Het internaat is in 1952 gesticht door de Nederlandse franciscaan Wilbert Smith voor de opvang van zeer arme kinderen en wezen. In 2011 deed het internaat voor het eerst een beroep op onze hulp omdat het niet meer lukte alleen met lokale fondsen voldoende zorg te geven aan de kinderen.

Cochin, Animon

“Dit is Animon. Hij verloor zijn ouders toen hij 5 jaar was. Hij kwam toen in het Boy´s Home. Hij had veel psychische problemen. Daarin kreeg hij psychologische begeleiding. Daarnaast had hij moeite met spreken. Nu is hij een uitstekende leerling, die ook goed kan praten en communiceren met anderen. Hij wil in een vervolgstudie zijn droom realiseren om luchtvaarttechnicus te worden.”

De kinderen gaan allemaal naar plaatselijke scholen. Ze krijgen daarnaast extra sportlessen en individuele begeleiding. Hun boeken, uniformen en schoolgeld werden in 2018 door ons betaald.

Sommigen kinderen, die daar speciaal aanleg voor hebben krijgen extra kunst- en muziekonderwijs.
Aan het begin van het schooljaar worden de kinderen medisch onderzocht en gedurende het jaar krijgen ze medische hulp als dat nodg is. Daarvoor stelt onze stichting ook een bedrag beschikbaar.

De leiding van het internaat gaf eerder aan zich in te spannen meer plaatselijke fondsen te werven. In deze arme omgeving blijkt het echter erg moeilijk lokaal geld te vinden voor de opvang van deze jongens. Toch melden ze dat ook hiermee enig resultaat wordt geboekt (juni 2017).