Kollegal, basisschool

KOLLEGAL, basisschool

[wppa type=”cover” album=”19″ size=”100%”][/wppa]

In 2018 droeg Suryodaya bij aan de kosten voor schooluniformen, boeken, schrijfgerei en medische verzorging van de armste 220 leerlingen.

Kollegal

Kollegal, toegangspoort van de campus.

Op de basisschool zitten, inclusief de kleuterklassen, nu 1200 leerlingen. Suryodaya is sinds 2004 bij de school betrokken. Wij hielpen onder meer met het opzetten van computeronderwijs. De kinderen zijn hier heel enthousiast over. Ook in India is de computer niet meer weg te denken en ook deze arme kinderen moeten er mee leren omgaan.

De kinderen laten hun van Suryodaya gekregen uniform en boeken zien (2018).

Kollegal ligt een uur of drie rijden ten zuiden van Bangalore. In de regentijd is het land groen en zijn overal bloemen. Zo ver van de grote stad is het platteland van India nog nauwelijks ontwikkeld. Dit is het grensgebied tussen Tamil Nadu en Karnataka. Het land is heuvelachtig. Overal zijn bomen met daartussen akkers met rijst en suikerriet. Dorpen liggen tussen het groen verscholen. Behalve in de landbouw is er nauwelijks werkgelegenheid. Er zijn geen voorzieningen. Dit is de achterkant van booming India. Hier gaat de tijd niet zo snel. De jeugd trekt weg als ze de kans krijgt omdat er geen droog brood te verdienen valt. De landbouw is afhankelijk van de regen. In deze streek wonen voornamelijk arme boeren en landarbeiders.

Om een indruk te geven van de wijze waarop de school de aanvraag voor computers motiveerde volgt hieronder een deel van de aanvraag zoals die het bestuur via onze standaardprocedure bereikte.

(..Wij..) hebben sinds 1950 een school voor hoger basisonderwijs in het Kannada (de lokale taal) voor de arme en andere achterstandsgroepen in de streek. Bijna alle kinderen komen van arme gezinnen uit de stad en de dorpen in de omgeving. Het kastensysteem bestaat hier nog steeds; de school geeft echter aan iedereen gelijke kansen om te studeren. De ouders van de kinderen zijn voor 85 % dagloners (coolie workers) met een laag inkomen onder de armoedegrens. Hoewel we in het computertijdperk leven maken de arme en minder bevoorrechte leerlingen helemaal geen kennis met deze moderne technologie. Deze kinderen zullen altijd verliezen als ze voor vervolgopleidingen of op de arbeidsmarkt moeten concurreren met andere studenten die wel computervaardig zijn. Daarom beschouwen wij computervaardigheden als een belangrijk hulpmiddel voor de toekomst en de groei van deze kinderen uit een afgelegen en onbekend dorp als Kollegal.”

Naast het reguliere onderwijs wordt door de school een veelheid van activiteiten georganiseerd om de kinderen behalve “schoolkennis” ook andere dingen bij te brengen. Hier volgt een opsomming.

Teachers Seminar.
Teachers seminar was organized in view of motivating them to become a great teacher with creative way of teaching and to become a teacher of values and principles.

Parents Teachers meeting.
The parent-teachers meeting were held mainly to motivate our parent to educate their children, send them regularly to the school and to create an awareness of their responsibility towards their children and also to build up relationship with the parents of  our  children.

Science Exhibition.
Our students of 5th, 6th and 7th standard organized a science exhibition with the help of the teachers to create interest in the subject as well as motivate them to be creative.

Martyrs day.
The martyrs day was celebrated creatively by our students and teachers. Recalling the value filled lives of our national leaders who gave their life for the nation. It was a beautiful moment of remembering all our martyrs  who sacrified their lives for our country.

Environmental Awareness.
We organized a session on environmental  awareness for our students. The resource  person Mr.B.C. Devanath from Shivamoga told the students how to protect and save  their environment in which they live. He made them aware, if we don’t care and protect the nature it will destroy us in return.

Childrens Tour.
Our school organized the tour for 5th 6th and 7th standard children to expose them to the historical places in Karnataka like Bellur, Halebedu, Shravanbelagola and Melukotte. So they were happy to see all these places because they study in their text books.

Taluk  level Talents Competition.
Taluk level talents competition was held in our school by the government in which  many of our children bagged many prizes in various talent competitions competing with many other schools.

Other than the above  motioned  activates  we had the  usual activities of the school  like, Teacher day, Childrens day,  and  National  festivals.

De school hecht veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders en van oud-studenten bij de school. Deze dragen ook naar vermogen financieel bij.

Old students Association: We are happy and proud to have our old student association which is very active and supportive in many ways to our school. Eg: The old students of our school who are professionals presented one LCD projector, 10 fans, electric bells and prizes for the students who are good at studies. We are grateful to them.

Sponsoring the construction of toilets for the school: We are grateful to our school parents, teachers, and old students for sponsoring the school toilet building for girls and boys.”

In het vorige verslag stond ook een tweetalig dankwoord van leerling Sahana.

brief-sahana